西部婦女在中國流落22年后終回家見到胞兄
2019-08-11 vinacafe 29666
原文地址
原文地址:http://vnexpress.net
正文翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處
論壇地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488133-1-1.html

Sau hàng ch?c n?m m?t liên l?c v?i gia ?ình và b? khai t?, ng??i ph? n? quê B?c Liêu ???c phát hi?n lang thang t?i c?a kh?u ? L?ng S?n.

有民眾發現一名越南薄遼省婦女在諒山口岸游蕩, 失聯十幾年后,其家庭也已向當地政府申報了死亡手續。Ngày 3/7, bà Nguy?n H?ng C?m, Ch? t?ch UBND x? Long ?i?n ??ng (huy?n ??ng H?i, B?c Liêu) cho bi?t, anh trai ch? Nguy?n Kim Hon (43 tu?i) ?? ??n Trung tam b?o tr? x? h?i t?nh L?ng S?n ?ón em gái c?a mình sau 22 n?m ???c cho là m?t tích.

7月3日,薄遼省東海縣龍奠東鄉人民委員會主席阮紅錦女士表示,阮金寒胞兄(43歲)已趕到諒山省社會救助中心接自己失蹤22年的妹妹。

H?i cu?i tháng 6, ch? Hon ???c ng??i dan phát hi?n ?i lang thang t?i c?a kh?u giáp v?i Trung Qu?c trong tình tr?ng ho?ng lo?n. Qua trao ??i, ch? cho bi?t ?? l?u l?c t?i n??c b?n nhi?u n?m, kh?ng nh? ???ng v? nhà. Khi cau chuy?n kèm hình ?nh ???c chia s? trên Facebook, ng??i than ?? nh?n ra ch?.

6月底,有民眾發現精神恍惚的阮金寒在中越邊境諒山口岸晃蕩。經過一番交流后,她表示自己已經在中國流浪多年,不記得回家的路。該事被上傳到臉書后,家人一眼就認出了她。

Theo bà C?m, ch? Hon tr??c ?ay có ch?ng nh?ng ?? ly h?n sau m?t n?m chung s?ng. Do hoàn c?nh khó kh?n nên n?m 1997, ch? theo b?n bè ??n C?n Th? làm ?n, r?i m?t liên l?c v?i gia ?ình.

據錦女士說道,之前阿寒有過家室,但經過一年共同生活后就離婚了。1997年由于家庭條件困難,她跟著朋友一塊上芹苴省打工,隨后與家人失去聯系。

Ng??i than sau ?ó ?i tìm ki?m nhi?u n?i nh?ng kh?ng g?p. Cho r?ng ch? ?? ch?t, h? làm gi? cúng hàng n?m. ??u n?m nay, khi ??a ph??ng tri?n khai t?ng ?i?u tra dan s?, gia ?ình làm gi?y khai t? cho ch?.

隨后家人輾轉多地尋找無果,認為她已經過世,每年還為其舉行祭拜。今年年初,地方開展人口普查,家人向當地政府給她申報了死亡手續。

"Ch? Hon có ??ng anh ch? em, ai c?ng khó kh?n; riêng m? ru?t n?m nay ?? ngoài 80 tu?i, s?ng m?t mình ? ??a ph??ng", bà C?m nói và cho bi?t, x? ?? t?o ?i?u ki?n cho gia ?ình làm l?i các gi?y t? cho ch? Hon.

“阿寒家里兄弟姐妹眾多,經濟均不寬裕,特別是母親今年已經80多歲,一人獨自生活在鄉下。” 錦女士表示,鄉委員會為其家庭創造條件給阿寒辦理各項文件資料。

Cùng ngày, ch? Hon và anh trai ?? xúc ??ng khi g?p m?t nhau. Do kh?ng có gi?y t? tùy than nên ch? kh?ng th? mua vé máy bay mà ?i xe khách t? L?ng S?n v? B?c Liêu, d? ki?n h?n 2 ngày n?a ??n nhà.

當日,阿寒兄妹倆見面后喜極而泣。由于阿寒隨身沒有攜帶相關證件,所以阿寒不能坐飛機只能從諒山坐汽車回到薄遼,預計需花2天多的時間才到達。
評論翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處
論壇地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488133-1-1.html

Xem Clip ch? và anh trai ?oàn t? t?i ?? ph?i k?m ch? ?? kh?ng r?i n??c m?t và t?i càng tin th? gi?i v?n lu?n còn ch? cho nh?ng ?i?u k? di?u. Chúc m?ng anh ch? ?oàn t?.

看到兄妹倆團聚的視頻片段,我強忍住淚水!我相信這個世界上還有存在著奇跡的!祝賀回家團聚!

Chúc m?ng em cùng gia ?ình! Th?t t?i cho than con gái em ph?i m?t mình l?u l?c n?i ??t khách quê ng??i.

祝福你們一家!可憐一個人在異國他鄉流浪,真是罪過

Kh?ng k?m ???c m?t, anh em ???c ?oàn t? ??p nh? chuy?n c? tích v?y.

再也控制不住淚水了,兄妹團聚就像童話一樣美好!

Mình c?ng kh?ng kìm ???c n??c m?t. Chúc m?ng ch? ?? ?oàn t? cùng gia ?ình sau bao n?m xa cách

我也控制不住淚水了,祝福姐姐多年遠離后回家團聚!

Nh?ng trong tr??ng h?p này thì phía h?ng bay h? ??t vé l?i v? c?m b?n ?, c?ng do 1 ph?n chính quy?n kh?ng h? tr? thêm v? vi?c này giúp h? n?a, ngh? sao ?? h? ?i xe t? l?ng s?n v? t?i b?c liêu v?y tr?i, nh?ng c?m th?y vui và h? h?nh phúc khi h?i ng? là m?n nguy?n r?i. 2 anh em nhìn gi?ng nhau quá ?i.

這種情況下,航空公司方面都沒有感情的么,一部分也是由政府沒有幫助他們這方面,天啊怎么想的讓他們從諒山坐車到薄遼?不過還是為他們的圓滿團聚感到開心。兩兄妹看起來太像了

Tuy?t v?i, xin c?m ?n facebook.

太好了,感謝臉書

@apple VIP: kh?ng nói th? ???c b?n à. Ai có lòng thì giúp, còn kh?ng giúp thì c?ng kh?ng trách h? ???c

不能這么說,幫是情分,不幫是本分。

Xem clip mà xúc ??ng quá! B?n em ?ang m?t tích. H?m nay là ???c 1 tu?n r?i mà gia ?ình v?n ch?a có tin t?c gì. Nhìn gia ?ình ch? ?oàn t? mà em mong gia ?ình b?n em c?ng s?m ???c nh? v?y!

看完這個視頻太感動了!我的朋友也失蹤了。到今天距離失蹤已經一個星期了還沒有任何消息。看到阿寒回家團聚,我希望我朋友的家庭也能早日團聚。

Quên ???c ti?ng m? ?? sau 22 n?m là m?t chuy?n l?. Th??ng th??ng ng??i ta s? khó quên hoàn toàn ti?ng m? ?? n?u ?? nói th? ti?ng ?y ??n t?n n?m lên 8 tu?i. C? này lúc xa nhà ?? 22.

忘記22年學習的母語實在是奇怪。一般自8歲起,人們是很難忘記自己說的語言的,她離開家的時候已經22歲了

B?n ?i làm vi?c n??c ngoài 1-2 n?m ?i v? nói chuy?n s? s?y ra hi?n t??ng bí t? ngay. Còn c? ?y ?? h?n 20 n?m ko nói ti?ng m? ?? k?t h?p v?i tam ly b? xáo tr?n ?au bu?n nhi?u thì quên kh?ng có gì l?. T?i th?y l? nh?t là vi?c b?n th?c m?c cái v?n ?? r?t kh?ng ?áng th?c m?c.

你到國外工作1-2年回來說話都會遲鈍,何況是阿寒去了20多年不講母語,婚后長期處在不安的心理之下忘記也也不足為奇。我覺得奇怪的是你疑惑著不值得疑惑的問題。

B?n tìm hi?u ?i?u này làm gì. Quan tr?ng là ng??i ta b? n?n ph?i xa cách gia ?ình h?n 20 n?m ?? kh? r?i. Chúc m?ng h? ?oàn t? là OK r?i. Bay h ng?i mà phan tích ?? làm gì.

你要了解這事情干嘛?重要的是人家20多年流落他鄉已經夠苦了,祝福他們團聚就完事了,現在還坐在這里分析個毛線。

Kh?ng rành ch? kh?ng ph?i là quên lu?n b?n à. Ch?c tr?i qua nhi?u kh? c?c nên tinh th?n ho?ng lo?n.

說的不嫻熟而不是忘記了,肯定是經歷過太多苦難所以精神錯亂。

ch? ?y ?? tr?i qua kh?ng ít cú s?c l?n v? tam ly b?n à, trong video ch? ?? g?i ti?ng "anh ba ?i" r?t r?

她的心里一定經歷過諸多創傷,在視頻里她喊”哥哥“很清晰

?? t?ng b? m?t trí nh? bên trung qu?c b?n ak. 33

在中國那邊失憶了

Ba?n a?, mi?nh xem nhiê?u chuyê?n t??ng t?? tha?y ng???i ta s??ng trong m?i tr???ng kh?ng ????c tiê?p xu?c v??i tiê?ng me? ?e? thi? dê? quên, no?i ????c nh?ng l? l??...Co?n ng???i Viê?t mi?nh s??ng ?? n???c ngoa?i nh?ng ta?p trung tha?nh c??ng ???ng nga?y nga?y giao tiê?p b??ng tiê?ng Viê?t se? kha?c v??i chi? Hon m??t mi?nhl?u la?c. Tu?y theo tri?nh ???, tri? nh??, hoa?n ca?nh ...ma? m??i ng???i m??i kha?c. Xem video clip trên mi?nh th??ng ng???i Viê?t mi?nh h?n.

我看過很多相似的例子,人家生活在不接觸母語的環境下就很容易忘記,可以說但是不太純正。。。生活在國外的越南人可以天天在網上用母語和別人聊天,不同于阿寒這種流落的人群。這種情況也要看個人水平,記憶力和環境。。。每個人都不一樣,,看到上面的視頻,我更心疼我們越南人。。。

v?y h? b?n ? V?y kh?ng hi?u sao c? mình l?y ch?ng Th?y ?i?n, 27 n?m v? n??c kh?ng nói ???c ti?ng Vi?t nh? ?

這樣啊? 那為啥我的阿姨嫁到瑞典27年后回國不會講越南語?

B?n ??ng nói th? ? quê t?i c?ng có m?t tr??ng h?p lúc b? bán sang Trung Qu?c ch? ?y m?i có 16 tu?i sau 15 n?m tr? v? Vi?t Nam ch? kh?ng nói ???c ti?ng vi?t ch? sau khi g?p l?i ng??i than ch? m?i nói ???c r?m ba cau ro là ? bên ?y h? kh?ng nói ti?ng vi?t ch? t?m th?i quên th?i b?n khi ???c g?p l?i ng??i than h? s? nh? ra li?n

你可別這么說!我的家鄉也有這樣一個例子,被賣到中國的時候才16歲,15年后返回越南她不會說越南語,當見到家人的時候才說出幾句,在異鄉不說越南語,只是暫時忘記而已,當再次家按到家人的時候立馬就可以想起來了。

M?i ng??i th?y m?t t?t c?a Facebook ch?a. N?u ko có FB thì ko bi?t bao gi? m?i tìm ???c ng??i than. M?t x?u c?a FB ch? là ph?n r?t nh? so v?i nh?ng ?i?u t?t ??p FB mang l?i

大家看到臉書好的一面了嗎?如果沒有臉書就不知道何時才能找到親人。臉書不好的方面相對于美好的方面只是占少部分而已。

các h?ng máy bay vi?t nam làm v?y là quá ?áng ,có tr??ng h?p ??c bi?tch?

這些航空公司的做法太過分了,有特殊情況要通融嘛

mình c?ng có bác ru?t (ch? gái m?) b? l?a bán sang trung qu?c t? n?m 1992 ??n nay v?n kh?ng tin t?c, ch?ng bi?t tìm ? ?au. xem ?c c?nh ?oàn t? c?a gia ?ình này r?t xúc ??ng, c?ng mong ?i?u kì di?u này ??n v?i nhi?u ng??i b? l?u l?c ??t khách tìm la? ?c gia ?ình.

我也有個親戚從1992年被騙賣到了中國至今,沒有消息,不知道去哪里尋找。看到家人團聚的場景甚是感動,也希望這些奇跡會發生在一些流落他鄉的人身上,能夠重返家庭團聚

V?n còn nhi?u ng??i nh? ch? Hon l?m! Mong sao ai c?ng ???c ?oàn t? nh? gia ?ình ch?! Xin ???c chúc phúc cho Gia ?ình ch?!

仍然有很多像阿寒這樣的人!!希望都可以和家庭團聚!祝福!

kh?ng th? ki?m ???c nc m?t khi xem clip anh ch? ?m nhau khóc,b?n than t?i c?ng có em gái và t?i th?t kh?ng dám ngh? m?t ngày nào ?ó s? b? l?c nó. Chúc m?ng gia ?ình,mong gia ?ình h?nh phúc!

看著兄妹相擁而泣的場景眼淚止不住往下流,本身我也有個妹妹 ,我實在不敢想象哪一天如果她失聯了。。。祝福!希望阿寒一家幸福。

T?i kh?ng mu?n nhìn c?nh nh?ng ng??i VN vì nghèo ?ói mà ph?i ch?u ly tán, b?t h?nh nh? th? này n?a

我不想再看到越南人因為貧窮而忍受如此的離散和不幸。

Th??ng quá, m?i khai t? thì l?i v?, cu?c ??i nhi?u ?i?u k? l?!

太心疼了!才申報死亡手續就回來了,生活真是充滿奇跡!

G?p l?i m?, bi?t con mình còn s?ng, kh?ng gì h?nh phúc h?n

再見到父母,知道自己的孩子還活著,沒有什么比這個更幸福的

Làm t?i ch?y n??c m?t, k bi?t vì sao..

害得我哭了,,不知道為啥

Khóc mà kh?ng nói nên l?i . C?m giác ?ó có khi khó mà di?n t? thành l?i !

哭得說不出話了,有時候那種感覺難以言表!

Nhìn cái c?nh anh em h? ?m nhau khóc. T?i xúc ??ng m?nh và r?ng r?ng n??c m?t. Chúc m?ng ch? ?? ?oàn t? v?i gia ?ình, chúc m?ng ch? ?? v? l?i v?i quê M? Vi?t Nam.

看到兄妹相擁而泣的場景,我感動地淚流滿面。祝福家庭團聚,祝福阿寒回到越南母親的懷抱

Chúc m?ng ch? và gia ?ình ???c ?oàn viên bên nhau. Lúc chi?u có xem clip trên youtube t?i ?? ngh?n c? h?ng n??c m?t c? ? ra. Chúc ch? m?nh kho?.

祝福啊寒一家得以團聚。下午的時候在YouTube 上看,我忍不住哽咽,淚水忍不住滑落,祝阿寒身體健康!

Ng??i m? già 80 tu?i ch?c s? vui nh?t. Ch? ?? có m?t k?t c?c ??p. Tuy nhiên t?i khuy?n cáo ch? Hon nên g?p bác s? tam ly, con ng??i r?i t? thái c?c tuy?t v?ng ??n h?ng ph?n do tìm l?i gia ?ình s? có nh?ng sang ch?n tinh th?n r?t khó kh?ng ch?. T?i ngh? ch? Hon c?n bác s? tam ly ch?m sóc và ki?m tra b??c ??u ?? ?n ??nh tam ly cho ch?.

80多歲的老母親一定是最開心的!阿寒有了個完美的結局。但是我建議阿寒應該去看看心理醫生,流落在外從一種極度失望到重回家庭的興奮狀態,對精神的創傷難以控制。我認為阿寒需要心理醫生檢查和照顧先穩定下來。

N?i kh? l?n nh?t là s? c? ??n, l?c l?ng. Ko hi?u 22 n?m ??y ch? Hon s?ng th? nào nh?

最大的痛苦是孤單,不知道著22年阿寒是怎么生活的

Th?t c?m ??ng, nh?ng trách h?ng bay, bay n?i ??a th?i ch? gì...

很感動,但是也怪航空公司,就非國內而已嘛。

T? nhiên mình xem clip mà c?ng khóc theo. Chúc m?ng gia ?ình anh ch?.

看著視頻我也跟著哭了,,祝福阿寒一家!!
?
收藏譯文
好运快乐8-官网 三分快三-首页 大发10分彩-首页 大发5分3D-首页 大发10分彩-首页 5分11选5-首页