中國“廢材愛迪生”的無用發明&懸崖邊上的2000年棺材(卡卡羊翻譯)
2019-11-05 vinacafe 39174
原文地址
原文地址:https://vnexpress.net/khoa-hoc/nhung-phat-minh-nham-nhi-cua-edison-vo-dung-o-trung-quoc-3842278.html
正文翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處

Nh?ng phát minh nh?m nhí c?a ''Edison v? d?ng'' ? Trung Qu?c

中國“廢材愛迪生”的無用發明

T? mì ch?ng ??ng ??t hay b?p n??ng ki?u ?á bóng bàn là nh?ng phát minh c?a Geng Shuai, th? hàn Trung Qu?c ?ang gay s?t trên m?ng x? h?i.

中國焊工耿帥的防地震面碗和臺式足球的燒烤架等等發明,正在網上引發關注。評論部分:

anh này có t? ch?t làm sao m?ng xh ?ó ch?, m?t nghiêm túc nh? chau tinh trì, phát minh tuy v? d?ng (v?i m?i ng??i) nh?ng v?i anh ?y là tam huy?t, mình ?? c??i khi xem cái "ki?m t?m" nh?m nhí c?a ?nh, v?y là có tác d?ng x? stress cho ng??i xem r?i, có tác d?ng ??y ch?。

這小哥有網紅的氣質,神情嚴肅就像周星馳一樣,這些發明對于大家雖然沒用,但這卻是他的心血。當我看到他的“搓澡劍”的時候我笑了。。。這就體現出他的作用了,就是讓大家發笑放松心情!

Th?n thái th?t ?áng ham m?.

神態真的很值得崇拜!

Thích ko ??n thu?n ? than thái mà là dám làm mình ngh? ra ng??i khác ko dám làm

崇拜不只在于神態,更多的是在于敢想敢做他人不敢。

Chau Tinh Trì 2.0 ?ay r?i!
Nh?ng phát mình ?úng là h?i nh?m nhí, nh?ng thu nh?p ki?m ?c thì l?i kh?ng “nh?m nhí” chút nào!

這就是2.0年代的周星馳! 這些發明確實有點無用,但是從中獲得收入就一點都不“廢材”。

V?n ph?i g?i Chau Tinh Trì b?ng c?! Ai còn nh? ?èN THáI D??NG N?NG, GH? ?I?P VIêN..... thì bi?t!

還是得喊周星馳為叔叔,誰還記得太陽能燈,間諜。。。。就知道!

?? ngh? ra m?y phát minh ?ó anh ta kh?ng ph?i là ng?c ?au mà r?t th?ng minh ?ó....!!!

能想出這些發明,小哥并不是傻,而是聰明得很!!!!

?úng.M?t d? nhan c?p cao.

真是一個高級的變異體。

Tui tha?y dê? th??ng ma? hihi。

我覺得好可愛啊嘻嘻嘻

?ng này ?c cái th?n thái ch?t l?.

這位先生的神態很酷。

Dù có ??ng ??t x?y ra c?ng ko th? phá h?ng b?a mì gói c?a ta)。

即使發生地震也不會摔壞我們的碗了。。

anh này mà làm youtube thì kh?i ng??i ??ng ky theo d?i. Nh?ng nên làm b?ng ti?ng anh ??ng làm ti?ng trung và vi?t. Dan vi?t và trung qu?c l??i sub l?m. Nh?ng làm ph? ?? ti?ng anh thì ???c.
Nh? ??t tr??c làm kênh bóng ?á video ng?n highligh real time 1h/ 16000 l??t xem mà ???c có 37sub. Trong khi làm kênh n??c ngoài thì ???c g?n 4000 sub/ 1 ngày.

這位小哥要是做油管頻道的話肯定不少人關注,但是應該要做英文的,別做中文和越文。越南和中國人民很懶得去訂閱。但是制作英文字母的話就可以。
記得上次足球節目一小時16000的播放量得到37美元。而且做外國節目的話1天可賺4千美金。

Mình thì th?y hay vì y t??ng c?a anh này, c??i nghiêng ng? lu?n!

我覺得小哥的想法很有創意,把我笑暈在廁所的節奏。

v?i m?i ng??i là nh?m nhí, nh?ng v?i anh ?y là nh?ng s?n ph?m nghiêm túc, c?n thi?t c?a ng??i yêu lao ??ng mong mu?n s? d?ng nh?ng món hàng m?i mà kh?ng ch? ng??i khác làm cho mình.

對于大家來說沒啥用,但對于這位哥來說,確是熱愛勞動的人們希望使用新產品而不用等待別人生產的嚴肅及必要的產品,

Anh này ?óng L?nh H? Xung s? r?t h?p lu?n

這位小哥扮演令狐沖很合適。

nham nhi thiet.....

.....真是些沒用的東西

Hài quá

太搞笑了

Anh này phát minh cái ?p l?ng ?i?n tho?i b?ng con dao b?n to, ph?i nói là ch?t và r?t ng?u, ??m b?o kh?ng b? c??p, h?m n? b?t ch??c làm theo 1 cái, b?n bè ???c b?a c??i nghiêng ng?.

這小哥用大刀制作的腰胯手機殼,得說是又酷又拉風啊,保證不會被搶,哪天我也來模仿一個,讓朋友們笑掉大牙。

?ó là sáng t?o mà.... thiên tài

這是創造嘛,簡直是人才!

?am mê kh?ng bao gi? l?i th?i... Chúc anh t?o ra ???c nhi?u phát minh m?i,.. hi?u qu? h?n。

熱情從來都不會過時,希望你發明出更多有效果的新發明。

?ng d?ng cái bát thành cái mam bàn ?n cho ng??i ?i tàu bi?n。

運用這個地震碗的原理做一個適合出海用的飯桌。
評論翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處

Quan tài 2.000 n?m l? l?ng bên vách ?á

懸崖邊上的2000年棺材

TRUNG QU?C Gi?i nghiên c?u v?n ch?a bi?t ng??i c? ??i treo nh?ng c? quan tài b?ng g? s? nam m?c li?n kh?i trên vách ?á cách m?t s?ng 150 m b?ng cách nào.

研究人員仍然不知道古人通過何種方式將木質棺材放在距離河面150米的懸崖邊上。Kh?ng ph?i dùng kin c?ng ?m quan tài treo lên ?ó sao chuy?n nh? c?a cao th? v? lam ho?c các tu chan cao th? c??i ki?m phi lên l?y quan tài trong tr? v?t pháp b?o ?? lên ?ó lên gi? khoa h?c Trung Qu?c nghiên c?u kh?ng ra là ?úng r?i

不是用輕功抱著棺材飛上去的嘛?小說故事里的武林高手或是高僧都是騎著寶劍飛上去拿棺材里的寶物,所以現在中國科學界研究不出來就對了。

??c bình lu?n kh?ng ch?m ph?y c?a b?n th?t nh?c óc.

看你的評論沒有標點符號停頓真是讓人頭大。

Tr??c ?ay b? s?ng khi ch?a b? bào mòn nó n?m ngay sát mép ch? mà h? có th? d? dàng ??a quan tài vào ?ó. V? sau ??t b? bào mòn theo th?i gian nên m?i cách mép n??c 150m nh? bay gi?.

以前河岸未被侵蝕的時候,棺材就安放在他們容易放置得到的地方。到后來地面逐漸受到侵蝕后才出現了現在的離河岸150 米。

B?n này b? ?o truy?n tiên hi?p r?i. Tr??c vùng này v?n nhi?u cay g? l?n, qua th?i gian sói mòn h?t ??t ?i còn l?i tr? ?á th?i. Dan làng t? ch?c cu?c thi ch?t g? và r?i b?n th?y ??y, sau khi 20 thí sinh ch?t ???c g? to do kh?ng bi?t xu?ng nh? th? nào và m?c k?t ?ành t? làm quan tài cho mình lu?n trên ?ó

你被陷在神話故事里了。以前這個地方有很多大樹,隨著時間的流逝,土壤被侵蝕完了只剩下石頭。村民們組織木刻比賽,然后你看,后來居上20名參賽者刻了木頭之后被困在上面不知道如何下來,之后就當做自己的棺材放上面了。

Ng??i x?a ?? làm nhi?u cái mà th?i nay kh?ng th? gi?i thích n?i. Ch?ng t? nhi?u l?nh v?c h? gi?i h?n th?i hi?n t?i.

古時候很多東西現代都難以解釋,說明了古時候的很多領域都比現代厲害。

Trong tr??ng h?p này, ng??i ta ch?a gi?i thích ???c b?i khi nhìn l?i th?i ?i?m hàng nghìn n?m tr??c con ng??i v?n s? d?ng nh?ng c?ng c? th? s? nên ?? ??a quan tài lên nó r?t khó kh?n, ch? n?u dùng ph??ng ti?n hi?n ??i thì quá d?.

這種情況,人家解釋不了是因為幾千年前的時候人們還只是使用簡易的工具,所以很難把棺材送上去,要是現在的就很容易了。

@Tran Minh: V?y m?i nói h? quá gi?i. Ko c?n máy móc v?n làm ?c.

所以才說他們很厲害,不用什么機械都可以做得到。

Ngày x?a ch?c ??a hình khác bay gi?

肯定是古今的地形不同。

N?u ??a hình khi x?a và bay gi? mà khác nhau thì b?n ngh? xem m?y quan tài ?ó có còn treo l? l?ng ???c trên m?y khe núi ?ó ko ? Hay là r?t s?ch h?t xu?ng chan núi .

如果古今地形不一樣,你想想看那些棺材還能掛在懸崖上嘛?還是早就掉光了。。

Có khi nào ??a ???c m?t cái quan tài lên thì ph?i m?t thêm 2 cái quan tài c?a. Ng??i ??a lên. Cho t?i con s? 20 ng??i ta m?i có kinh nghi?m.

有時候把一個棺材弄上去得多加2個送倌人的棺材,到送到20個才有經驗。

Khi x?a n??c cao t?i ?ó gi? n??c rút ?i nên quan tài n?m trên cao?

以前的時候水位高到那個位置,現在是誰退去,棺材才顯得高掛在上面。

Th?t ra ng??i Trung Qu?c phát tri?n r?t lau r?i, nh?ng vì tính cách cha truy?n con n?i nên b? th?t truy?n.

其實中國人早就很發展了,但是因為父傳子閉就失傳了。

N?m tr?m n?m tr??c T? Thiên ??i Thánh ?? ??i náo thiên cung, l?c mình m?t cái ?i c? v?n d?m thì ??a cái quan tài lên ?ó có ngh?a ly gì.

500年前齊天大圣大鬧天宮,搖身一轉就到了十萬八千里,弄個棺材上去有啥啊?

2000 n?m tr??c t? thiên ??i thánh còn ch?a sinh.

2千年前齊天大圣還沒出生呢。

Th? gi? Trung Qu?c m?i m?nh nh?t nhì th? gi?i có s? gì M? ?au.

現在新中國是世界數一數二的額,怕什么美國。

H? lao ??ng vì ni?m tin và tín ng??ng.
Nh?ng cay g? ?ó tr? v?ng h?n 2 ngàn n?m kh?ng th?t.

他們因為信心和信仰勞作,這些木頭能熬得了2千個年頭也真是牛逼了。

Ch?c nh? nh?ng cao th? v? lam có khinh c?ng tuy?t ??nh mang lên ch? còn gì

肯定是讓那些絕世武功的武林高手弄上去的,嗯沒錯就這樣。

Ng??i ta bu?c day ch?o r?i treo ng??i xu?ng khoét l? ?á, ?óng xà g? g? vào r?i m?i h? quan tài xu?ng

人家綁好繩子了,然后人下滑到山腰上鑿孔,最后把棺材也下放到懸崖上。

Bi?t ?au th?i gian ?ó kungfu kin c?ng có thi?t ? ngoài ch? kh?ng ph?i ? trong ti?u thuy?t hay trong phim ?au.

也許那個時候輕工真的是在現實中存在的,而不是在小說和電影中。

Nuoc xu?ng m?t mét c?ng m?t c? tr?m n?m nha b?n.

水位下降1米也要等個上百年呢各位

N?i ?ó ch?c ng?p nên khi n??c rút thì ng?n núi nh? lên...

這地方肯定被淹過,所以點那個水退去后山就露出來了。。

Ch? có th? xem phim ?? gi?i thích.

只能通過電影來解釋了。

Tr??c có l?i ?i h? treo quan tài ??n ?au xong h? phá ???ngt?i ?ó. Phán ?oán cua riêng t?i

以前有路給他們上去,完事了他們就把路給破壞掉了,個人猜想。

Có l? truy?n v? hi?p Kim Dung là t? ?ay, con ng??i dùng khinh c?ng ??a quan tài lên hee

可能金庸的武俠小說就源自于此 —人們用輕功將棺材弄上去,,呵呵呵

Có gì ghê g?m ?au. ??n gi?n là h? dùng giáo t?t nh? m?y anh th? s?n nhà.

有什么厲害的,簡單點就是像刷漆的工人一樣使用長矛罷了。

N??c mà ng?p lên 150 mét thì ch?c ng?p toàn th? gi?i.

水淹到50米肯定把全世界都淹了
收藏譯文
評論暫時關閉, 后進行查看
华彩彩票-华彩彩票注册-华彩彩票网址 十分快三-首页 天天时时彩-首页 波兰五分彩-首页 卡司时时彩-首页 分分11选5-首页